Informacje dla Podróżnych dotyczące Przekraczania Granic Rzeczypospolitej Polskiej

Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz dostawa środków odurzających i substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 399). Przewóz tych substancji wymaga uzyskania odpowiednich dokumentów od Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Wyjazd do Krajów Unii Europejskiej w Strefie Schengen

W przypadku podróży do krajów UE będących częścią strefy Schengen, dokument umożliwiający przewóz substancji kontrolowanych na własne potrzeby jest wydawany przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Dokument ten musi być wystawiony na podstawie dokumentu przygotowanego przez lekarza i uwierzytelniony przez inspektora.

Wyjazd do Pozostałych Krajów

Dla podróży do krajów spoza strefy Schengen, wymagane dokumenty wydaje Główny Inspektor Farmaceutyczny na podstawie wniosku wypełnionego przez lekarza i recepty lekarskiej. Dokument ten uprawnia do przewozu substancji kontrolowanych na okres nie dłuższy niż 30 dni i wyłącznie w ilości niezbędnej na czas podróży.

Nasza klinika oferuje usługę przygotowania dokumentów umożliwiających wywóz leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe poza granice kraju.

Aby uzyskać dokument uprawniający do przewozu leków:

  1. Złóż zamówienie: Wypełniony przez nas wniosek wyślemy Ci pocztą na podany email.
  2. Złóż wypełniony wniosek: Możesz to zrobić elektronicznie przez platformę e-PUAP, pocztowo na adres Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego lub osobiście w siedzibie urzędu.
  3. Odbierz dokument: Dokument wydawany jest w formie papierowej. Na życzenie pacjenta możliwe jest przesłanie skanu dokumentu na adres e-mail.

Ważne Informacje

  • Dokument wydawany jest na 15 dni przed planowanym przekroczeniem granicy i na okres nie dłuższy niż 30 dni.
  • Oryginalny dokument uprawnia jedynie do przewozu substancji kontrolowanych. Przed wjazdem do kraju docelowego należy sprawdzić lokalne przepisy prawne.
Cena usługi przygotowania dokumentów do Inspektoratu Farmaceutycznego: 65zł
Usługa dostępna dla Pacjentów w trakcie terapii medyczną M. w naszej Klinice

Zapewniamy pełną pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, abyś mógł bezpiecznie i legalnie przewieźć swoje leki. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.